Hoàng Ngọc Phách

Hoàng Ngọc Phách

(1896 - 1973)

Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, (1896 - 1973) là tác giả tiểu thuyết Tố tâm, được đánh giá là một trong những tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam, tác phẩm đã được dịch sang tiếng Pháp.

Tác phẩm