Điều ước

Một con dê già và một con thỏ đang đi trong rừng thì bỗng trông thấy ở bìa rừng có một cây đèn cũ. Chúng nhặt lên xem, lấy lá lau cây đèn, đột nhiên từ trong đèn bốc lên một làn khói và trên đỉnh cột khói ấy là một vị thần. Thần đèn ôn tồn nói:

- Này dê và thỏ! Ta cho các ngươi được ước ba điều. Ta sẽ thỏa mãn những điều ước của các ngươi.

Dê già tranh nói trước:

- Thưa thần đèn, tôi ước tất cả các con dê trong khu rừng này đều biến thành dê cái.

Thỏ chỉ khiêm tốn xin một chiếc mũ bảo hiểm.

Thần đèn nói:

- Được. Bây giờ điều ước thứ hai.

Dê già hăng máu dê:

- Tôi ước các con dê ở cả khu rừng bên cạnh đây cũng đều biến thành dê cái tuốt.

Thỏ nhỏ nhẹ xin thần đèn một chiếc mô-tô.

Dê chê bai thỏ là chỉ toàn ước những thứ vớ vẩn không có giá trị mấy. Rồi khi đã được thần đèn chấp nhận điều ước thứ hai và cho phép dê và thỏ nói điều ước thứ ba, dê già đang cơn hứng chí và sôi sục ham muốn, nói tiếp:

- Thưa thần đèn, xin ngài hãy cho tôi trở lại tuổi trẻ mạnh mẽ để tôi có đủ sức vui chơi suốt ngày suốt đêm trong cả hai khu rừng...

Thỏ nghe dê nói mà phát ớn, nó buồn bã lắc đầu, đội mũ bảo hiểm thật chắc, rồi nó ngồi lên xe mô-tô nổ máy. Trước khi cho xe phóng vút đi, thỏ mới nói điều ước thứ ba của mình:

- Mày đúng là đồ dê già chỉ thích ham chơi trác táng. Thưa thần đèn, điều ước thứ ba của tôi là xin thần hãy làm cho con dê già này trở thành pê-đê!

Truyện cười 'hot' trong tuần

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí