Chuyện kể cho bé

Chuột ta gặm sàn nhà, và một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe hở và tìm ra rất nhiều thức ăn.

Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá đến mức bụng hắn phình lên.

Sáng ra, chuột tìm đường trở về ổ nhưng cái bụng đã phình to đến mức chuột không sao lách qua được khe hở.