Chuyện kể cho bé

Mẹ ơi, nếu được tự do làm những gì mình muốn thì buổi sáng con sẽ dậy rất muộn. mẹ không thích ngủ ư.

- Con ơi, khi thức dấc nhiều lần mẹ cũng muốn ngủ thêm đấy.

- Vậy sao mẹ lại ngồi lên khi mẹ được tự donằm lại để được ngủ thêm?

- Con gái, một ngày là đủ mẹ làm công việc của mình, nếu dậy muộn thì công việc sẽ ứ đọng lại; như vậy, nếu nằm lại trên giường là không tốt và không có sự tự do nào cho những công việc không tốt.