Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Để độc giả tiện tra cứu, ở Bảng tra cứu này chúng tôi sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c toàn bộ các tên truyện của Phần thứ hai Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (kể cả truyện có tên ở Khảo dị và ở chú thích). Những truyện không có tên không đưa vào Bảng tra cứu. Những truyện có hai tên vẫn để thành hai đơn vị tra cứu có kèm theo ký chú. Trường hợp những truyện cùng tên nhưng khác nội dung, để dễ phân biệt, có ghi rõ xuất xứ.

A-đao dũng cảm Khảo dị số 182 tập V

A-lát và sư tử Khảo dị số 58 tập II

A-sét A-tiêng Khảo dị số 182 tập V

A Sún Phàng Khỉm Khảo dị số 41 tập II

Ả Chức chàng Ngưu số 182 tập V

Ai mua hành tôi hay là lọ nước thần số 135 tập III

Anh Ba và quan thổ ty Khảo dị số 149 tập IV

Anh chàng canh rẫy Khảo dị số 182 tập V

Anh chàng diệt quỷ Khảo dị số 138 tập IV

Anh chàng họ Đào số 172 tập IV

Anh chàng lười Khảo dị số 164 tập IV

Anh chàng mê công chúa Khảo dị số 43 tập II

Anh chàng thong manh Khảo dị số 194 tập V

Anh chồng ngốc Khảo dị số 47 tập II

Anh em mồ côi Khảo dị số 193 tập V

Anh em sinh năm số 65 tập II

Anh hùng Ghi-ông Khảo dị số 44 tập II

Anh tình nhân trong cái hòm Khảo dị số 197 tập V

Ao Phật số 155 tập IV

Ăn mề gà mù mắt Khảo dị số 191 tập V

Âm dương giao chiến số 71 tập II

Ba anh em,

truyện Triều Tiên Khảo dị số 61 tập II

Ba anh em,

truyện Pháp Khảo dị số 107 tập III

Ba anh em và thây người bố Khảo dị số 113 tập III

Ba chàng thiện nghệ Khảo dị số 107 tập III

Ba cô con gái của ông già Khảo dị số 186 tập V

Ba điều dạy của Xa-lô-mông Khảo dị số 57 tập II

Ba mươi hai truyện về ngai vàng Khảo dị số 39 tập I

Ba người vợ tranh nhau một chồng Khảo dị số 107 tập III

Ba quả trứng rồng Khảo dị số 16 tập I

Ba sợi tóc vàng của chúa quỷ Khảo dị số 136 tập III

Ba Vành số 101 tập III

Ba Vành,

truyện miền Bắc Khảo dị số 101 tập III

Bà chúa Ba Khảo dị số 176 tập V

Bà chúa Ong số 171 tập IV

Bà chúa Ya Nôm Khảo dị số 27 tập I

Bà Hôn Khảo dị số 12 tập I

Bà lớn đười ươi số 91 tập II

Bà mẹ họ Đậu cắt tóc lấy tiền thết khách Khảo dị số 180 tập V

Bà tiên chồn Khảo dị số 136 tập III

Bán cái tủ đứng Khảo dị số 197 tập V

Bán tóc đãi bạn số 180 tập V

Bạn của những người nghèo Khảo dị số 136 tập III

Bảy Giao, Chín Quỳ số 74 tập II

Bảy người Kinh Khảo dị số 34 tập I

Bi-a Nát Khảo dị số 41 tập II

Bính và Đinh số 151 tập IV

Bò béo bò gầy số 37 tập I

Bót Hét Khảo dị số 92 tập II

Bót Rơ kén rể Khảo dị số 63 tập II

Bồ câu của nàng I-lê-a-na Cô-sin-de-a-na Khảo dị số 154 tập IV

Bốc Cơ-lốc Khảo dị số 41 tập II

Bốn anh tài số 66 tập II

Bốn anh thầy chùa đi làm đám Khảo dị số 200 tập V

Bốn cây phượng Khảo dị số 166 tập IV

Bốn chàng hói Khảo dị số 12 tập I

Bốn chàng ngốc Khảo dị số 196 tập V

Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử số 166 tập IV

Bốn người bạn số 183 tập V

Bốn nhà sư Khảo dị số 200 tập V

Bốn ông lão ngốc đi tìm vợ Khảo dị số 196 tập V

Bợm già mắc bẫy hay là mưu trí đàn bà số 89 tập II

Bợm lại gặp bợm hay bợm già mắc bẫy cò ke số 76 tập II

Bù chì Khảo dị số 51 tập II

Bùi Cầm Hổ số 79 tập II

Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít số 40 tập I

Bút Bời Khảo dị số 57 tập II

Ca-dong và Ha-lớc Khảo dị số 154 tập IV

Ca-đốp và Ca-đoéc Khảo dị số 193 tập V

Cá bống nuốt cá trê Khảo dị số 89 tập II

Cái chết của bốn ông sư số 200 tập V

Cái chết màu nhiệm Khảo dị số 121 tập III

Cái hoa chanh Khảo dị số 173 tập IV

Cái kiến mày kiện củ khoai số 54 tập II

Cái vết đỏ trên má công nương số 188 tập V

Cao phi viễn tẩu Xem Giáp Kén-xã Nhộng

Cắt trộm lưỡi trâu Khảo dị số 111 tập III

Cậu bé nói dối Khảo dị số 60 tập II

Cây cam và con ong Khảo dị số 138 tập IV

Cây đàn Khảo dị số 182 tập V

Cây khế Khảo dị số 59 tập II

Cây nêu và ngày Tết Khảo dị số 23 tập I

Cây sáo và cái trống biết nói Khảo dị số 48 tập II

Cây thuốc cải tử hoàn sinh hay là sự tích thằng Cuội cung trăng số 127 tập III

Cây tre trăm đốt số 125 tập III

Cha để bán Khảo dị số 186 tập V

Cha gấu Khảo dị số 134 tập III

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày số 51 tập II

Chà Lúc Chà LắcChú thích Khảo dị số 193 tập V

Chàng Bầu Khảo dị số 128 tập III

Chàng ca-đác Khảo dị số 128 tập III

Chàng Chuối Khảo dị số 128 tập III

Chàng Chuối, truyện ở Vĩnh Yên, Phú Thọ Khảo dị số 128 tập III

Chàng cóc Khảo dị số 128 tập III

Chàng con côi (Ý Pơ-ja) Khảo dị số 182 tập V

Chàng Cơm Cháy Khảo dị số 92 tập II

Chàng dê Khảo dị số 128 tập III

Chàng Dưa Khảo dị số 138 tập IV

Chàng đánh cá trở thành vua Khảo dị số 92 tập II

Chàng đốn củi và con tinh số 121 tập III

Chàng gấu, truyện Pháp Khảo dị số 68 tập II

Chàng gấu, truyện A-va-rơ Khảo dị số 68 tập II

Chàng kỵ mã Khảo dị số 128 tập III

Chàng Lía số 64 tập II

Chàng Lợn Khảo dị số 128 tập III

Chàng lừa phỉnh và chàng nói khoác Khảo dị số 40 tập I

Chàng mồ côi Khảo dị số 164 tập IV

Chàng nghiện rượu và chàng nghiện thuốc phiện Khảo dị số 165 tập IV

Chàng Ngốc Khảo dị số 90 tập II

Chàng Ngốc đi buôn Khảo dị số 108 tập III

Chàng Ngốc đi học Khảo dị số 47 tập II

Chàng Ngốc được kiện số 108 tập III

Chàng Ngốc học khôn số 189 tập V

Chàng Nhái Kiển Tiên thơ Khảo dị số 128 tập III

Chàng Rá Khảo dị số 63 tập II

Chàng Rắn Khảo dị số 128 tập III

Chàng rể thong manh số 194 tập V

Chàng rùa Khảo dị số 128 tập III

Chàng Sơn Khảo dị số 92 tập II

Chàng Ta Luông Khảo dị số 175 tập IV

Chàng tẹt mũi Khảo dị số 165 tập IV

Chàng thổi khèn Khảo dị số 135 tập III

Chàng trai săn Khảo dị số 182 tập V

Chàng trồng bí Khảo dị số 152 tập IV

Chàng Ư - châu Khảo dị số 127 tập III

Chàng Y Ban Khảo dị số 134 tập III

Chiếc áo lông chim Khảo dị số 80 tập II

Chiếc áo tàng hình Khảo dị số 139 tập IV

Chiếc chiếu đạo sĩ Khảo dị số 117 tập III

Chiếc giày để lại làm chứng Khảo dị số 179 tập V

Chiếc giày thơm số 179 tập V

Chiếc hài cườm pha lê

Chú thích Khảo dị số 154 tập IV

Chiếc nhẫn thần

Chú thích Khảo dị số 92 tập II

Chiếc roi trả hận Khảo dị số 121 tập III

Chiếc sừng nai và mụ Hùm Khảo dị số 182 tập V

Chiền chiện và ông sư Khảo dị số 170 tập IV

Chim khảm khắc Khảo dị số 8 tập I

Chim phượng hoàng Khảo dị số 59 tập II

Chín chàng trai kỳ tài Khảo dị số 65 tập II

Chôn tiền bị mất Khảo dị số 57 tập II

Chồng cóc Khảo dị số 128 tập III

Chu Hùng Ú Khảo dị số 104 tập III

Chuông vàng Khảo dị số 154 tập IV

Chuyện về giống chuột

Chú thích Khảo dị số 170 tập IV

Chử Sinh Khảo dị số 173 tập IV

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng số 52 tập II

Cóc và Bia Phu Khảo dị số 128 tập III

Cóc và chuột Khảo dị số 143 tập IV

Con bà Dằn Khảo dị số 148 tập IV

Con cá vàng Khảo dị số 154 tập IV

Con chim khách màu nhiệm số 124 tập III

Con chim nói sự thật Khảo dị số 166 tập IV

Con chim sẻ bị cắt lưỡi Khảo dị số 12 tập I

Con chim xanh, truyện Pháp Khảo dị số 124 tập III

Con chim xanh Khảo dị số 138 tập IV

Con chim toóc toóc Khảo dị số 182 tập V

Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ số 92 tập II

Con chó, con mèo và con chuột Khảo dị số 92 tập II

Con chồn bị giết oan Khảo dị số 57 tập II

Con cóc liếm nước mưa số 141 tập IV

Con cua Khảo dị số 15 tập I

Con dế Khảo dị số 133 tập III

Con Dơn Khảo dị số 84 tập II

Con gà trắng và chiếc nhẫn đồng Khảo dị số 173 tập IV

Con gà trống dũng cảm Khảo dị số 15 tập I

Con gái ông lão và con gái bà lão Khảo dị số 154 tập IV

Con hổ, con cóc tía và con khỉ Khảo dị số 58 tập II

Con hổ, con cóc tía và con rùa Khảo dị số 58 tập II

Con khướu Khảo dị số 85 tập II

Con là nợ, truyện khác Khảo dị số 149 tập IV

Con ma Khảo dị số 197 tập V

Con ma báo thù số 157 tập IV

Con mèo cái trắng Khảo dị số 182 tập V

Con mối làm chứng số 78 tập II

Con mụ Lường số 84 tập II

Con nai cái trắng Khảo dị số 166 tập IV

Con nghê ngói Khảo dị số 53 tập II

Con ngỗng kỳ lạ Chú thích Khảo dị số 125 tập III

Con ngỗng vàng Khảo dị số 125 tập III

Con ngỗng đất Khảo dị số 134 tập III

Con nhái Khảo dị số 126 tập III

Con ốc vàng Khảo dị số 166 tập IV

Con rắn tám đầu Khảo dị số 148 tập IV

Con rùa Khảo dị số 154 tập IV

Con rùa vàng, truyện Lào Khảo dị số 48 tập II

Con rùa vàng, truyện Tày Khảo dị số 128 tập III

Con sáo và phú trưởng giả số 85 tập II

Con sếu và con rùa Khảo dị số 143 tập IV

Con sói trắng Khảo dị số 128 tập III

Con thỏ, con gà và con hổ số 86 tập II

Con thỏ và con hổ số 87 tập II

Con tìm mẹ Khảo dị số 138 tập IV

Con tôm vàng Khảo dị số 92 tập II

Con trai Bốc Rơ Khảo dị số 182 tập V

Con vẹt của Ích-va-ra Khảo dị số 85 tập II

Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu số 47 tập II

Cor-na-chiu Khảo dị số 60 tập II

Cô bé An-net Khảo dị số 154 tập IV

Cô con gái người thợ mộc Khảo dị số 80 tập II

Cô gái ăn mày Khảo dị số 90 tập II

Cô gái bán phấn Khảo dị số 179 tập V

Cô gái bán tóc để thết Phật Khảo dị số 180 tập V

Cô gái con thần nước mê chàng đánh cá số 175 tập IV

Cô gái con vua và ba công trạng Khảo dị số 164 tập IV

Cô gái đẹp và ba chàng trai Khảo dị số 107 tập III

Cô gái lấy chồng hoàng tử số 144 tập IV

Cô gái lừa thầy sãi, xã trưởng và ông quan huyện số 197 tập V

Cô gái mồ côi thương người Khảo dị số 12 tập I

Cô gái thương người được cứu thoát nạn lụt Khảo dị số 27 tập I

Cô gái tóc vàng Khảo dị số 138 tập IV

Cô hồn đền ơn Khảo dị số 151 tập IV

Cô Krao Chao Phò

Chú thích Khảo dị số 32 tập I

Cô Mari ở túp lều trong rừng Khảo dị số 154 tập IV

Cô Tro Bếp Xem Chiếc hài cườm pha lê

Cố Bu Khảo dị số 96 tập III

Cố Ghép số 94 tập III

Côi, cô gái mồ côi Khảo dị số 12 tập I

Công chúa ếch Khảo dị số 126 tập III

Công chúa Liên Hoa Khảo dị số 119 tập III

Công chúa Mai Châu Khảo dị số 177 tập V

Công chúa Nân (hoặc Nang) Ma-nô-ra Khảo dị số 182 tập V

Công chúa Sát-sa hay là Mát-cút-sa Khảo dị số 195 tập V

Công Dã Tràng Khảo dị số 15 tập I

Con và Nắc Khảo dị số 60 tập II

Củ và Kỷ Khảo dị số 182 tập V

Của Thiên trả Địa số 42 tập II

Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời số 61 tập II

Cục thịt Khảo dị số 138 tập IV

Cuộc chiến đấu giữa hổ và diều Khảo dị số 88 tập II

Cường Bạo đại vương Khảo dị số 164 tập IV

Cướp ô Khảo dị số 113 tập III

Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán Khảo dị số 48 tập II

Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, truyện Trung Quốc Khảo dị số 48 tập II

Dê đực, chồn và gấu Khảo dị số 58 tập II

Dì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi sấu sành số 53 tập II

Doãn Uẩn làm vua nước Xiêm Khảo dị số 103 tập III

Dũng sĩ mặt trăng Khảo dị số 134 tập III

Duyên nợ tái sinh số 173 tập IV

Duyên tiên Khảo dị số 175 tập IV

Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị ngọc phả lục Khảo dị số 161 tập IV

Đại vương Hai hay là truyện giết thuồng luồng số 69 tập II

Đam Bơ Khảo dị số 12 tập I

Đám cưới của Thao Bút-sa-ba Khảo dị số 182 tập V

Đánh thần Sét Khảo dị số 164 tập IV

Đăm Tay Khảo dị số 134 tập tạp III

Đầu nó vỡ rồi Khảo dị số 141 tập IV

Đẻ đất đẻ nước Khảo dị số 193 tập V

Điền Phương Sinh đánh chết Diêm Vương Khảo dị số 164 tập IV

Đóng giường nằm cho vua Thủy tề Khảo dị số 105 tập III

Đô Dũng đại tướng quân Khảo dị số 162 tập IV

Đô Hùng đại tướng quân Khảo dị số 25 tập I

Đồi Chiềng-on hóa thành ao sâu Khảo dị số 27 tập I

Đồng Đắc Khảo dị số 111 tập III

Đồng tiền Vạn Lịch số 41 tập II

Đươm Be Khảo dị số 182 tập V

Đứa con của thần Khảo dị số 176 tập V

Đứa con người đánh cá Khảo dị số 148 tập IV

Đứa con người thợ vá giày Khảo dị số 139 tập IV

Đứa con trời đánh hay là truyện tiếc gà chôn mẹ số 49 tập II

Đực rựa Khảo dị số 152 tập IV

Em bé thông minh số 80 tập II

Em bé và chim vàng anh Khảo dị số 85 tập II

Em CốcChú thích Khảo dị số 164 tập IV

Eng Cuội Khảo dị số 60 tập IV

Ếch lấy con vua Khảo dị số 128 tập III

Gả em thế chị Khảo dị số 52 tập II

Gái ngoan dạy chồng số 90 tập II

Gái ngoan dạy chồn

truyện Nam Trung Bộ Khảo dị số 90 tập II

Gầu Nà Khảo dị số 154 tập IV

Gầu Nà Gầu Rềnh Khảo dị số 12 tập I

Gia sản một bức tranh Khảo dị số 153 tập IV

Giáp Hải Khảo dị số 149 tập IV

Giáp Kén xã Nhộng Khảo dị số 191 tập V

Giấc mộng kê vàng Xem Giấc mộng Nam-kha

Giấc mộng kê vàng thứ hai Khảo dị số 117 tập III

Giấc mộng Nam Kha Khảo dị số 117 tập III

"Giận mày tao ở với ai" hay là truyện Phượng hoàng đất số 199 tập V

Giấu đình dưới giếng Khảo dị số 123 tập III

Giết chó khuyên chồng số [50] tập II

Giết quỷ bốn mồm năm mũi Khảo dị số 148 tập IV

Gốc tích bánh chưng và bánh dày số 24 tập I

Gốc tích bộ da con hổ Khảo dị số 86 tập II

Gốc tích bộ lông quạ và bộ lông công số 16 tập I

Gốc tích cái nốt dưới cổ con trâu số 18 tập I

Gốc tích ruộng thác đao hay là truyện Lê Phụng Hiểu số 25 tập I

Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột số 17 tập I

Gơ-liu Gơ-lát Khảo dị số 154 tập IV

Ha-rô-gô-mô hay là chiếc áo lông Khảo dị số 182 tập V

Hà Ô Lôi số 116 tập III

Hà Rầm Hà Rạc số 152 tập IV

Hai anh em Khảo dị số 195 tập V

Hai anh em họ Lê ở Thần đầu Khảo dị số 52 tập II

Hai anh em Lê Nại, Lê Đỉnh số 63 tập II

Hai anh em Pờ-rang và Dang Khảo dị số 134 tập III

Hai anh em và con chó đá số 193 tập V

Hai bảy mười ba số 201 tập V

Hai chàng rể Khảo dị số 68 tập II

Hai chị em Khảo dị số 12 tập I

Hai chị em và chàng trẻ tuổi Khảo dị số 128 tập III

Hai con cò và con rùa số 143 tập IV

Hai con ngỗng và con rùa Khảo dị số 143 tập IV

Hai cô gái và cục bướu số 132 tập III

Hai cụ già và lũ quỷ Khảo dị số 132 tập III

Hai đứa mồ côi Khảo dị số 193 tập V

Hai nàng công chúa nhà Trần số 102 tập III

Hai người đầy tớ trung thành Khảo dị số 92 tập II

Hai ông tướng đá rãi số 62 tập II

Hai tên ăn trộm Khảo dị số 83 tập II

Hang rồng Khảo dị số 131 tập III

Hầu Tạo số 98 tập III

Hậu Nghệ Khảo dị số 127 tập III

Hoa hồng đẹp Chú thích Khảo dị số 128 tập III

Hòa thượng và người thợ giày số 192 tập V

Hoàng Tú tân truyện Khảo dị số 197 tập V

Hoàng tử Cam Khảo dị số 80 tập II

Hoàng tử em rể chó sói Khảo dị số 13 tập I

Hoàng tử Khỏe Khảo dị số 127 tập III

Hoàng tử ở cõi âm Khảo dị số 68 tập II

Hoàng tử rắn Khảo dị số 128 tập III

Hoàng tử và con ngựa Khảo dị số 138 tập IV

Hoắc sinh Khảo dị số 109 tập III

Hoằng Tín Hầu số 162 tập IV

Hòn gạch nên vợ nên chồng Khảo dị số 41 tập II

Hố vàng hố bạc Khảo dị số 152 tập IV

Hổ già và khỉ Khảo dị số 58 tập II

Hổ, ngựa và chó sói Khảo dị số 58 tập II

Hổ và cáo Khảo dị số 58 tập II

Hổ, voi sợ cóc Khảo dị số 58 tập II

Hồn Trương Ba da hàng thịt số 45 tập II

Hột Nhồi Khảo dị số 60 tập II

Hũ vàng hũ rắn Khảo dị số 151 tập IV

Huyền Quang số 147 tập IV

Huyền Quang hành Khảo dị số 147 tập IV

Hữu Ké tân truyện Khảo dị số 53 tập II

I-phi-jê-ni Khảo dị số 177 tập V

Jăng đuy Gô-ghê đi Héc-nhi ăn ngỗng Khảo dị số 144 tập IV

Jăng nghèo và Jăng nghèo Khảo dị số 200 tập V

Jăng, thằng ngốc Khảo dị số 41 tập II

Jăng và Pi-e Khảo dị số 199 tập V

Kẻ trộm dạy học trò số 83 tập II

Kén rể Khảo dị số 199 tập V

Khiên Ngưu Chức Nữ

truyện khác Khảo dị số 182 tập V

Khiên Ngưu Chức Nữ, truyện trong Kinh sở tuế thời ký Khảo dị số 182 tập V

Khiên Ngưu Chức Nữ truyện khác Khảo dị số 182 tập V

Không bao giờ biết giận Khảo dị số 199 tập V

Không nên lấy oán trả ân Khảo dị số 160 tập IV

Khổng Lồ đúc chuông hay là sự tích trâu vàng Hồ Tây số 67 tập II

Khổng Tử và cô gái Khảo dị số 80 tập II

Khước Yêu Khảo dị số 197 tập V

Kiện ngành đa số 57 tập II

Kiếp này chẳng lành để dành kiếp sau Khảo dị số 173 tập IV

Kim Quế Khảo dị số 126 tập III

Lai lịch ông Sấm Khảo dị số 80 tập II

Làm cho công chúa nói được số 195 tập V

Làm giường cho vợ đẻ Khảo dị số 164 tập IV

Làm ơn hóa hại số 146 tập IV

Lạng Chượng đánh Mường Muỗi Khảo dị số 174 tập IV

Lân Hổ đô thống đại vương Khảo dị số 134 tập III

Lâu đài và hoa huệ Khảo dị số 92 tập II

Lấy chồng dê số 128 tập III

Lấy chồng dê

(Thánh Tông di thảo) Khảo dị số 128 tập III

Lấy chồng dê Khảo dị số 128 tập III

Lấy chồng dê

(Nghìn lẻ một đêm) Khảo dị số 128 tập III

Lấy chồng lang Khảo dị số 128 tập III

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non số 39 tập I

Lê Lợi số 99 tập III

Lê Như Hổ số 63 tập II

Lê Văn Khôi số 100 tập III

Lệnh Trừ Khảo dị số 134 tập III

Linh Lang đại vương Khảo dị số 134 tập III

Long vương mời tiệc Khảo dị số 60 tập II

Lô Chí trưởng giả Khảo dị số 115 tập III

Lộ Ban với cây bút thần Khảo dị số 39 tập I

Lu Lô nhận ra Ma Chuôn và sau đó thấy rõ lòng chàng Khảo dị số 181 tập V

Lúa chàng Nai Khảo dị số 182 tập V

Lục Pịa Khảo dị số 182 tập V

Lửa tình Khảo dị số 179 tập V

Lưỡi búa của thần sét Khảo dị số 164 tập IV

Lưỡi dao thần Khảo dị số 182 tập V

Lương Nhân Khảo dị số 11 tập I

Lưu Bình - Dương Lễ Khảo dị số 181 tập V

Lý Ông Trọng hay là sự tích Thánh Chèm số 73 tập II

Lý triều đệ tam hoàng hậu sự tích Khảo dị số 154 tập IV

Ma rai Khảo dị số 148 tập IV

Mã Lương với cây bút thần Khảo dị số 39 tập I

Mã Sài Lao Pản Khảo dị số 90 tập II

Mài dao dạy vợ Khảo dị số [50] tập II

Mãng xà vương Tân bằng Khảo dị số 148 tập IV

Mẹ chồng đổ tội cho nàng dâu Khảo dị số 113 tập III

Mẹ con hoàng hậu bị dài mũi Khảo dị số 165 tập IV

Mê-a-dơng Khảo dị số 41 tập II

Mế Cụt Khảo dị số 167 tập IV

Miếng trầu kỳ diệu số 117 tập III

Một người dại nhất Khảo dị số 108 tập III

Mụ tiên ác Khảo dị số 148 tập IV

Mục Liên thăm mẹ ở địa ngụcChú thích Khảo dị số 19 tập I

Mũi dài số 165 tập IV

Muỗi thần Khảo dị số 148 tập IV

Mượn đình Khảo dị số 123 tập III

Mưu con thỏ số 88 tập II

Mưu con thỏ, truyện Chăm-pa Khảo dị số 87 tập II

Mưu đàn bà Khảo dị số 191 tập V

Mỵ Châu - Trọng Thủy hay là truyện nỏ thần số 174 tập IV

Nam Hải Quan Thế Âm toàn truyện Khảo dị số 176 tập V

Nàng Can-tóc và Song Ang-cát Khảo dị số 154 tập IV

Nàng Câu Dặc Khảo dị số 173 tập IV

Nàng dâu thông minh Khảo dị số 80 tập II

Nàng Diệp Hạn Khảo dị số 154 tập IV

Nàng Hơ-lúi Khảo dị số 128 tập III

Nàng Khao, nàng Đăm Khảo dị số 12 tập I

Nàng Long Nữ và chàng Tam Lan Khảo dị số 175 tập IV

Nàng Nhái Khảo dị số 126 tập III

Nàng tiên cá Khảo dị số 175 tập IV

Nàng tiên khỉ Khảo dị số 126 tập III

Nàng tiên thứ chín Khảo dị số 182 tập V

Nàng tiên trong vỏ ốc Khảo dị số 118 tập III

Nàng tiên trứng Khảo dị số 163 tập IV

Nàng Út Khảo dị số 120 tập III

Nàng Út diễn ca Khảo dị số 126 tập III

Nàng XáyChú thích Khảo dị số 135 tập III

Nàng Xuân Hương số 169 tập IV

Năm con chuột Khảo dị số 140 tập IV

Năng Nhẫn Bất Năng Nhẫn hành Khảo dị số 7 tập I

Ngải trăm ngày Khảo dị số 187 tập V

Ngậm ngải tìm trầm hay là sự tích núi Mẫu tử số 187 tập V

Nghêu Sò Ốc Hến Khảo dị số 197 tập V

Nghĩa vợ chồng Khảo dị số 173 tập IV

Ngoại tình bị bại lộ Khảo dị số 57 tập II

Ngọt miệng chua lòng Khảo dị số 186 tập V

Ngô Trân Khảo dị số 158 tập IV

Ngốc buôn mắm tôm Khảo dị số 41 tập II

Ngôn ngữ của những dấu hiệu số 192 tập V

Ngu Công dời núi Khảo dị số 94 tập III

Nguồn gốc bộ da con hổ và hàm trên con trâu Khảo dị số 86 tập II

Nguồn gốc loài người và người đàn bà đầu tiên Khảo dị số 39 tập I

Nguyễn Khắc Hoành Khảo dị số 46 tập II

Nguyễn Khoa Đăng số 111 tập III

Nguyễn Thị Bích Châu số 177 tập V

Nguyễn Văn Giai Khảo dị số 149 tập IV

Ngư tinh Khảo dị số 155 tập IV

Người ả đào với giặc Minh số 75 tập II

Người anh tham lam Khảo dị số 150 tập IV

Người ăn trộm và bốn cô gái Khảo dị số 47 tập II

Khảo dị số 107 tập III

Người bảy ống Khảo dị số 66 tập II

Người câu cá trẻ tuổi Khảo dị số 130 tập III

Người chồng tội phạm Khảo dị số 47 tập II

Người có mười con trâu Khảo dị số 108 tập III

Người con gái cá Khảo dị số 42 tập II

Người cưới ma số 184 tập V

Người cưới ma,

truyện khác Khảo dị số 184 tập V

Người dân nghèo và Ngọc Hoàng số 136 tập III

Người dì ghẻ ác nghiệt hay là sự tích con dế số 145 tập IV

Người dụ dỗ Khảo dị số 182 tập V

Người đàn bà bị vu oan số 109 tập III

Người đàn bà lấy rồng Khảo dị số 148 tập IV

Người đàn bà mất tích số 114 tập III

Người đánh cá và hung thần Khảo dị số 160 tập IV

Người đầy tớ và người ăn trộm số 106 tập III

Người đẻ trứng Khảo dị số 128 tập III

Người đi câu nơi ao Trời Khảo dị số 105 tập III

Người đi dạo âm phủ Khảo dị số 30 tập I

Người điên thứ ba Khảo dị số 139 tập IV

Người đốt than Khảo dị số 41 tập II

Người em tài giỏi Khảo dị số 163 tập IV

Người em út Khảo dị số 12 tập I

Người hiểu tiếng loài vật,

truyện Việt Nam Khảo dị số 15 tập I

Người hiểu tiếng loài vật,

truyện Goa-đờ-lúp Khảo dị số 15 tập I

Người họ Liêu và Diêm Vương số 93 tập II

Người hóa dế số 133 tập III

Người học trò không sợ Trời Khảo dị số 164 tập IV

Người học trò và con hổ số 160 tập IV

Người học trò ba con quỷ số 131 tập III

Người kết anh em với quỷ Khảo dị số 164 tập IV

Người lấy cóc số 126 tập III

Người lấy cóc,

truyện miền Bắc Khảo dị số 126 tập III

Người lấy ếch số 129 tập III

Người lấy ma Khảo dị số 184 tập V

Người lấy tiên Khảo dị số 182 tập V

Người mua khôn Chú thích Khảo dị số 57 tập II

Người tham vỡ bụng Khảo dị số 59 tập II

Người thợ dệt và sứ thần Khảo dị số 192 tập V

Người thợ đúc và anh học nghề số 122 tập III

Người thợ mộc Nam Hoa số 105 tập III

Người thợ săn và mụ Chằng số 138 tập IV

Người vợ chung thủy Khảo dị số 109 tập III

Người vợ hi sinh cho thần Biển cứu chồng Khảo dị số 177 tập V

Người vợ thông minh Khảo dị số 80 tập II

Nhà kiến trúc, vợ anh ta và ba vị đại thần của Gu-va-chia Khảo dị số 197 tập V

Nhà lang với anh Tới Khảo dị số 60 tập II

Nhà sư già muốn lấy vợ Khảo dị số 200 tập V

Nhà sư hoàn tục và ba cô gái Khảo dị số 107 tập III

Nhà sư và cá kình Khảo dị số 136 tập III

Nhảy vào lửa cứu chồng Khảo dị số 128 tập III

Nhã, người săn nai Xem Chiếc sừng nai và mụ Hùm

Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong số 59 tập II

Nhẹ và Nặng Khảo dị số 148 tập IV

Những con vật biết ơn Khảo dị số 92 tập II

Nói dối như Cuội số 60 tập II

Nói dối như Cuội Khảo dị số 60 tập II

Nói khoác mất con gái Khảo dị số 195 tập V

Non thúc Pa-ca-ra-man Khảo dị số 39 tập I

Nông dân với quỷ Khảo dị số 23 tập I

Nông dân với Thành hoàng Khảo dị số 23 tập I

Nợ duyên trong mộng số 119 tập III

Nợ như chúa Chổm số 44 tập II

Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan số 43 tập II

Núi Phù Lê Khảo dị số 99 tập III

Nữ hành giành bạc số 38 tập I

Nước mắt cá sấu pu-a-nha Khảo dị số 160 tập IV

Ò Pẻn Ò Kín Khảo dị số 154 tập IV

Ông Dài, ông Cộc hay là sự tích thần sông Kỳ cùng số 167 tập IV

Ông già họ Lê số 153 tập IV

Ông già trên cung trăng Khảo dị số 127 tập III

Ông hiếu liêm họ Vũ Khảo dị số 11 tập I

Ông Hộ giết thuồng luồng Khảo dị số 69 tập II

Ông lão lái đò Khảo dị số 48 tập II

Ông Nam Cường số 95 tập III

Ông Ồ số 70 tập II

Ông Sét Khảo dị số 164 tập IV

Ông Tài Ngào Khảo dị số 27 tập I

Ông thầy pháp Khảo dị số 40 tập I

Ông Thiện ông Ác Khảo dị số 150 tập IV

Ông tiên hươu Khảo dị số 182 tập V

Ông tổ họ Hoàng giúp làng Thượng Nguyên Khảo dị số 25 tập I

Ông vua hiểu tiếng loài vật Khảo dị số 15 tập I

Ống thuốc thần Khảo dị số 127 tập III

Phạm Nhĩ hay là sự tích ông Ba mươi số 156 tập IV

Phân xử tài tình số 113 tập III

Phiêu lưu của anh chàng ngốc hay là làm theo vợ dặn số 190 tập V

Phìn pản phan Khảo dị số 136 tập III

Phor-tuy-na-tuyx Khảo dị số 165 tập IV

Phương Chính Học Khảo dị số 158 tập IV

Phượng hoàng đậu cây khế

Chú thích Khảo dị số 59 tập II

Pi-e, anh chàng ngốc Khảo dị số 190 tập V

Pô Ta-bai Khảo dị số 120 tập III

Pxi-sê Khảo dị số 128 tập III

Quạ và bìm bịp Khảo dị số 16 tập I

Quạ vàng Khảo dị số 12 tập I

Quả chuối tiêu kỳ lạ Khảo dị số 165 tập IV

Quả lúc lắc Khảo dị số 165 tập IV

Quan Âm Nam hải Xem Bà chúa Ba

Quan Âm Thị Kính số 176 tập V

Quan Âm Thị Kính, điệu kể hạnh Khảo dị số 176 tập V

Quan huyện và người thợ giày Khảo dị số 192 tập V

Quan Triều,

truyện Bắc-giang Khảo dị số 139 tập IV

Quan Triều,

truyện Tày Khảo dị số 139 tập IV

Quan Triều hay là chiếc áo tàng hình số 139 tập IV

Quân tử số 163 tập IV

Quân tử ruồi Khảo dị số 163 tập IV

Quận Gió số 77 tập II

Quận He số 97 tập III

Quậy Khảo dị số 127 tập III

Quỷ háng trắng Khảo dị số 101 tập III

Quỷ Xương Cuồng Khảo dị số 148 tập IV

Quyền làm chồng Khảo dị số 148 tập IV

Ra-ma-ya-na,

truyện Khơ-me Khảo dị số 120 tập III

Rạch đùi giấu ngọc số 159 tập IV

Rắn báo oán số 158 tập IV

Rắn, chuột trả ơn Khảo dị số 48 tập II

Rắn cụt đuôi Khảo dị số 167 tập IV

Rắn hóa vàng Khảo dị số 151 tập IV

Ren-nê với ông chúa Khảo dị số 60 tập II

Ri-sơ-đô Khảo dị số 60 tập II

Rì cắn ri câu Khảo dị số 182 tập V

Rớt và Quỷ Khảo dị số 164 tập IV

Rủ nhau đi kiếm mật ong số 196 tập V

Rùa giúp Trương Nghi xây thành Khảo dị số 174 tập IV

Rùa kết bạn với vịt trời Khảo dị số 143 tập IV

Rùa và hổ Khảo dị số 88 tập II

Rùa và le biển Khảo dị số 143 tập IV

Rum Dứ với nàng tiên Khảo dị số 182 tập V

Run và Rai Khảo dị số 150 tập IV

Sáu tài tử Khảo dị số 66 tập II

Sấu mất lưỡi Khảo dị số 88 tập II

Sim-chen Khảo dị số 177 tập V

Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông số 46 tập II

Sinh Lữ cứu con Ngọc Hoàng Khảo dị số 68 tập II

Sinh nở dưới mồ Khảo dị số 184 tập V

Sip-pây-ta-rô Khảo dị số 148 tập IV

Sọ dừa, truyện Chăm-pa Khảo dị số 128 tập III

Sọ dừa, Kinh hóa Khảo dị số 128 tập III

Sọ dừa, truyện dân tộc Lê Khảo dị số 128 tập III

Sóc lành, Sóc ác hay là Sự tích cây cỏ may Khảo dị số 150 tập IV

Sóc và Sau Khảo dị số 197 tập V

Sơ kính tân trang Khảo dị số 173 tập IV

Sợi bấc tìm ra thủ phạm số 112 tập III

Su-đi-ja-khát và Chan-ta-khát Khảo dị số 127 tập III

Sứ giả vua Tạng đi cầu hôn Khảo dị số 80 tập II

Sự bí mật Khảo dị số [50] tập II

Sự gian dối của đàn bà Khảo dị số 11 tập I

Sự tích bái ông Nam số 178 tập V

Sự tích Bồ tát Chân nhân Khảo dị số 120 tập III

Sự tích cá he số 13 tập I

Sự tích cái chân sau con chó số 19 tập I

Sự tích cái chổi số 20 tập I

Sự tích cái ống nhổ Khảo dị số 22 tập I

Sự tích cây chay Khảo dị số 176 tập V

Sự tích cây chuối rừng Khảo dị số 121 tập III

Sự tích cây huyết dụ số 4 tập I

Sự tích cây nêu ngày Tết số 23 tập I

Sự tích cây phướn nhà chùa Khảo dị số 13 tập I

Sự tích cây tràm Khảo dị số 164 tập IV

Sự tích chị Hằng Khảo dị số 182 tập V

Sự tích chim bắt cô trói cột Khảo dị số 8 tập I

Sự tích chim bìm bịp Khảo dị số 13 tập I

Sự tích chim bóp thì bóp Khảo dị số 32 tập I

Sự tích chim đa đa số 9 tập I

Sự tích chim hít cô số 5 tập I

Sự tích chim năm trâu sầu cột Khảo dị số 8 tập I

Sự tích năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột số 8 tập I

Sự tích chim quốc số 7 tập I

Sự tích chim quốc,

truyện Trung-quốc Khảo dị số 7 tập I

Sự tích chim quốc,

truyện Mường Khảo dị số 7 tập I

Sự tích chim quốc,

truyện Nghệ-an Khảo dị số 7 tập I

Sự tích chim tu hú số 6 tập I

Sự tích chim vua quan trói cột Khảo dị số 8 tập I

Sự tích chuông, trống và mõ Khảo dị số 160 tập IV

Sự tích con dã tràng số 15 tập I

Sự tích con dế

Xem Người dì ghẻ ác nghiệt

Sự tích con ếch Khảo dị số 10 tập I

Sự tích con khỉ số 12 tập I

Sự tích con khỉ,

truyện Nghệ-an Khảo dị số 12 tập I

Sự tích con mối Khảo dị số 36 tập I

Sự tích con muỗi số 11 tập I

Sự tích con muỗi,

truyện Khơ-me Khảo dị số 11 tập I

Sự tích con nhái số 10 tập I

Sự tích con sam số 14 tập I

Sự tích con thỏ cung trăng Khảo dị số 127 tập III

Sự tích công chúa Liễu Hạnh số 137 tập IV

Sự tích cửa ô Cầu-dền Khảo dị số 118 tập III

Sự tích dưa hấu số 1 tập I

Sự tích đá Bà-rầu số 33 tập I

Sự tích đá Vọng phu số 32 tập I

Sự tích đá Vọng phu,

truyện Trung-quốc Khảo dị số 32 tập I

Sự tích đầm Mực số 29 tập I

Sự tích đầm Nhất dạ và bãi Tự nhiên số 28 tập I

Sự tích đền Cờn số 161 tập IV

Sự tích đền Cờn,

truyện đời Trần Khảo dị số 161 tập IV

Sự tích đình làng Đa Hòa số 123 tập III

Sự tích động Từ Thức số 130 tập III

Sự tích hồ Ba Bể số 27 tập I

Sự tích hồ Ba Bể,

truyện Tày Khảo dị số 27 tập I

Sự tích hồ Gươm số 26 tập I

Sự tích hồ Hai Bể Khảo dị số 27 tập I

Sự tích hồ I-kim-ba Khảo dị số 27 tập I

Sự tích hồ Ki-vu Khảo dị số 27 tập I

Sự tích khăn tang số 186 tập V

Sự tích mặt nạ Khảo dị số 185 tập V

Sự tích mười tám ông Phật La Hán Khảo dị số 61 tập II

Sự tích núi mẫu tử Xem Ngậm ngải tìm trầm

Sự tích núi Ngũ hành số 35 tập I

Sự tích núi thần Khảo dị số 27 tập I

Sự tích Nguyệt lão và dây tơ hồng Khảo dị số 32 tập I

Sự tích núi Yang-kô Xem Đầu nó vỡ rồi

Sự tích ong mật Khảo dị số 131 tập III

Sự tích ông bạo ngược Khảo dị số 164 tập IV

Sự tích ông bình vôi số 22 tập I

Sự tích ông đầu rau số 21 tập I

Sự tích sao hôm, sao mai và sao rua Khảo dị số 32 tập I

Sự tích sông Nhà Bè hay là truyện Thủ Huồn số 30 tập I

Sự tích sư ông Huyền Chân Khảo dị số 30 tập I

Sự tích thành Lồi số 34 tập I

Sự tích Thánh Chèm Xem Lý Ông Trọng

Sự tích tháp Báo Ân số 168 tập IV

Sự tích tháp Nhạn Khảo dị số 34 tập I

Sự tích thần bếp Khảo dị số 21 tập I

Sự tích trái sầu riêng số 3 tập I

Sự tích trâu vàng Hồ Tây Xem Khổng Lồ đúc chuông

Sự tích trầu, cau và vôi số 2 tập I

Sự tích trầu cau và vôi,

truyện Nghệ An Khảo dị số 2 tập I

Sự tích về chùa Thiên tượng Khảo dị số 158 tập IV

Sự tích vua Kơ-long Ga-rai xây tháp thi Khảo dị số 34 tập I

Sự tích xã Bộ đầu Khảo dị số 73 tập II

Ta-ca-rô và Ba-ni-hi Ma-ma-ta, người đàn bà ở xứ Mặt trời Khảo dị số 182 tập V

Ta-kheo Ranh với cây thuốc bất tử Khảo dị số 127 tập III

Tài xì phoòng Khảo dị số 175 tập IV

Tại sao bụng con ve không có ruột Khảo dị số 170 tập IV

Tại sao gọi chuột là ông Cống? Khảo dị số 115 tập III

Tại sao phải kính trọng người già? Khảo dị số 80 tập II

Tại sao sông Tô Lịch và sông Thiên Phù hẹp lại? số 31 tập I

Tại sao ve (mành khẳm) không có ruột? Khảo dị số 170 tập IV

Tam và Tứ số 150 tập IV

Tám cuộc phiêu lưu của tôn sư Pa-ra-mác-tha

Chú thích Khảo dị số 196 tập V

Tấm Cám số 154 tập IV

Tấm Cám, truyện miền Nam Khảo dị số 154 tập IV

Tất suất bi thu Khảo dị số 145 tập IV

Thạch Sanh số 68 tập II

Thạch Sanh, truyện Tày Khảo dị số 68 tập II

Thạch Sanh chém chằng Khảo dị số 68 tập II

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là sự tích con mối số 36 tập I

Thạch tướng quân Khảo dị số 134 tập III

Thái thú Diễn Châu Khảo dị số 149 tập IV

Thái thú Nam Kha Khảo dị số 119 tập III

Thánh Đản Khảo dị số 105 tập III

Thánh Gióng số 134 tập III

Thánh Tản Viên Khảo dị số 105 tập III

Thánh Jor Khảo dị số 148 tập IV

Tháp Dương Lệ Khảo dị số 34 tập I

Thằng bé gù Khảo dị số 136 tập III

Thằng Còm số 191 tập V

Thằng quáng [thong manh] đi làm rể Khảo dị số 194 tập V

Thần Bếp Khảo dị số 21 tập III

Thần Ếch xanh Khảo dị số 129 tập III

Thần giữ của số 82 tập II

Thần tích làng Xuân Cảo Khảo dị số 31 tập I

Thần với Thần đồng Khảo dị số 52 tập II

Thần yêu Khảo dị số 148 tập IV

Thầy bói với hai ông bà già Khảo dị số 88 tập II

Thầy cứu trò số 142 tập IV

Thầy lang bất đắc dĩ số 198 tập V

Thầy mo ngửi Khảo dị số 40 tập I

Thầy Thím Khảo dị số 123 tập III

Thiên lực không phải nhân lực Khảo dị số 41 tập II

Thịt gà thuốc chồng số 191 tập V

Thỏ làm quan tòa lừa ma Khảo dị số 115 tập III

Thỏ rơ-pai Khảo dị số 87 tập II

Thơ-mênh Chây Khảo dị số 60 tập II

Khảo dị số 192 tập V

Thủ phạm là con sói hung Khảo dị số 170 tập IV

Thử thần và miêu thần số tập

Tiếng loài chim Khảo dị số 15 tập I

Tiếng nói loài vật Khảo dị số 15 tập I

Tiêu diệt mãng xà số 148 tập IV

Tiều Ca-lang Khảo dị số 182 tập V

Tinh con chuột số 115 tập III

Tinh con chuột,

truyện ở Huế Khảo dị số 115 tập III

Tình nhân biến thành trầu cau Khảo dị số 2 tập I

Tình yêu chân chính Khảo dị số 107 tập III

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn số 58 tập II

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn, truyện Quảng Bình Khảo dị số 58 tập II

Tô thị Vọng phu Khảo dị số 32 tập I

Tống Trân - Cúc Hoa Khảo dị số 41 tập II

Tống Trân - Cúc Hoa

Chú thích Khảo dị số 115 tập III

Tờ-rít-xtăng và I-dớt Khảo dị số 148 tập IV

Tra tấn hòn đá số 110 tập III

Trạng, truyện Chăm-pa Khảo dị số 47 tập II

Khảo dị số 80 tập II

Khảo dị số 109 tập III

Trạng Ếch Khảo dị số 63 tập II

Khảo dị số 192 tập V

Trạng Hiền số 81 tập II

Tranh nhau pho tượng Khảo dị số 39 tập I

Triều đương cố sự phú Xem Con cua

Trinh phụ hai chồng số 56 tập II

Tro Bếp nam Khảo dị số 154 tập IV

Trò đùa và lừa gạt

Chú thích Khảo dị số 196 tập V

Trọng nghĩa khinh tài số 181 tập V

Truyền thuyết Hùng Vương Khảo dị số 69 tập II

Truyện ba chàng thiện nghệ

Chú thích Khảo dị số 107 tập III

Truyện bà Hiếu Khảo dị số 30 tập I

Truyện đức Lý Quốc Sư Khảo dị số 67 tập II

Truyện nỏ thần Xem Mỵ Châu - Trọng Thủy

Truyện rắn thần Khảo dị số 148 tập IV

Trứng ngựa Khảo dị số tập 196 tập V

Trứng ngựa,

truyện Pháp, Chú thích Khảo dị số 196 tập V

Trứng trời Khảo dị số 182 tập V

Trương Chi Khảo dị số 43 tập II

Tu-cờ-rơm Khảo dị số 39 tập I

Tua gia tua nhi Khảo dị số 154 tập IV

Tù lì tám tiền Khảo dị số 190 tập V

Tú Uyên số 118 tập III

Túi tiền, cái còi và cái mũi Khảo dị số 165 tập IV

Tùng bách thuyết thoại Khảo dị số 181 tập V

Từ Đạo Hạnh hay là sự tích Thánh Láng số 120 tập III

Từ Thức Khảo dị số 130 tập III

Từ Thức, truyện khác Khảo dị số 130 tập III

Tứ hải giai huynh đệ Khảo dị số 107 tập III

Tứ thánh miếu sự tích Khảo dị số 161 tập IV

Ú Thêm Khảo dị số 166 tập IV

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi sinh số 55 tập II

Vè chàng Lía Khảo dị số 64 tập II

Vè người hóa dế Khảo dị số 133 tập III

Vì sao chúc mào đỏ đít Khảo dị số 16 tập I

Vì sao có nguyệt thực Khảo dị số 127 tập III

Vì sao có tục treo cua đầu nương Khảo dị số 152 tập IV

Vì sao hổ và khỉ trở nên thù địch Khảo dị số 58 tập II

Vì sao trâu không có hàm trên Chú thích Khảo dị số 86 tập II

Việt Nam thần tích Khảo dị số 71 tập II

Vợ ba Cai Vàng số 103 tập III

Vợ chàng rắn Khảo dị số 128 tập III

Vợ chàng Trương số 185 tập V

Vợ chồng anh mò ốc Khảo dị số 135 tập III

Vợ cóc Khảo dị số 126 tập III

Vợ người nô lệ Khảo dị số 41 tập II

Vụ kiện châu chấu số 170 tập IV

Vũ Công Duệ Khảo dị số 78 tập II

Vua A Tứ Khảo dị số 135 tập III

Vua bếp Khảo dị số 21 tập I

Vua dao Khảo dị số 57 tập II

Vua Đa-ri-uyx Khảo dị số 192 tập V

Vua heo số 104 tập III

Vua Kơ-long Ga-rai Khảo dị số 67 tập II

Vua nước Ba-la-nai (Benares) nghe tiếng gọi ở bãi tha ma Khảo dị số 151 tập IV

Vua quạ Chú thích Khảo dị số 126 tập III

Vua Rơ, anh Hơ-rít và con thỏ Khảo dị số 80 tập II

Vua Xa-lô-mông và kẻ trộm ngỗng Khảo dị số 113 tập III

Vua Xa-lô-mông và Mác-côn Khảo dị số 78 tập II

Vua Xa-lô-mông xử kiện Khảo dị số 113 tập III

Vừng khoai lang Khảo dị số 54 tập II

Xác công tử, hồn ông sư Khảo dị số 45 tập II

Xây thành giấy Khảo dị số 34 tập I

Xóc cà tực Khảo dị số 166 tập IV

Xuân Hương truyện Khảo dị số 169 tập IV

Xử phiến đá Khảo dị số 110 tập III

Y Rít Khảo dị số 120 tập III

Khảo dị số 138 tập IV

Y Rít giết đại bàng Khảo dị số 148 tập IV

Ý Đớn Ý Đăm Khảo dị số 12 tập I

Ý Ưởi Ý Noọng Khảo dị số 154 tập IV

Ý Ưởi Ý Ót Khảo dị số 154 tập IV

Yết Kiêu số 72 tập II

Săn ưu đãi - Chương trình khuyến mãi từ tiki - Sách văn học càng mua càng được giảm giá