Truyện Trạng Quỳnh

     Một bà Chúa nhan sắc mặn mà nhưng tính kiêu ngạo, hễ đi ra chơi phố phường thấy ai trái ý là sai lính bắt liền. Một lần, Quỳnh lững thững đi chơi, gặp kiệu Chúa. Gần đấy có cái ao bèo, Quỳnh vội vàng chạy xuống cầu ao đá nước chơi.

      Chúa biết Quỳnh, thấy chơi lẩn thẩn như thế mới hỏi:

      - Ông làm gì đó?

      Quỳnh ngẩn lên thưa:

      - Tôi ở nhà buồn quá, ra "đá bèo" chơi!

      Bà Chúa đỏ mặt tía tai, tức lắm nhưng chẳng dám nói gì.

Săn ưu đãi - Chương trình khuyến mãi từ tiki - Sách văn học càng mua càng được giảm giá