Truyện Trạng Quỳnh

     Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng "Quân nó" vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào... Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng:

      Nửa đêm giờ tí trống canh ba

      Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

      Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

      Hai quân đứng núp chực bên hà

      Quân ta đổ lộn cùng quân nó

      Nước nó giao hoà với nước ta

      Đánh đoạn rút về lau khí giới

      Tìm nơi vũ khố để can qua.

      Nghe nói mới đọc qua lần đầu, chúa đắc ý. Nhưng xem kỹ lại, ngẫm nghĩ, nhà chúa bỗng nhăn mặt nói với thị thần: "Trạng lại dùng "Cái ấy" để lõm ta rồi, thế mà tụi bây không đánh hơi thấy à? ".

Săn ưu đãi - Chương trình khuyến mãi từ tiki - Sách văn học càng mua càng được giảm giá