Truyện người lớn về con ếch xanh

Trước khi ngủ, Tôm luôn muốn nghe những câu chuyện bố kể…

- Trước đây, có một con ếch xanh…

- Bố, hôm nay con không muốn nghe chuyện nhi đồng. Bố có thể kể chuyện khoa học viễn tưởng cho con nghe được không?

- Được, trên trời có một con ếch xanh…

- Thôi, con đi thẳng vào vấn đề nhé. Để chúc mừng con bước sang tuổi thứ 8, bố có thể kể chuyện thú vị hơn một chút không?

- Được, nhưng đừng để mẹ con biết nhé. Có một con ếch xanh không mặc quần áo…

- !!!

Truyện cười 'hot' trong tuần