Chuyện kể cho bé

Các bác công nhân đang đốn gỗ trong khu rừng bên cạnh một con suối sâu.

Có nhiều cành cây to đang bị nước cuấn trôi. Bé Tê – ô – đo đi qua đấy, thấy vậy, liền tay mẹ, đến ngồi trên một cành cây để sang bờ suối bên kiavì ở đấy có những bông hoa rất đẹp, mặc dù mẹ bé đã ngăn cấm! Đứa bé không vâng lời mẹ đã bước hụt và rơi xuống nước. Người mẹ khốn khổ kêu thét lên. Người anh của bé Tê – ô – đo kịp chạy lại, Kéo nó lên khỏi suối sâu. Bé Tê ô đo đã quá hoảng hót vì sợ hãi và giá rét. Khi thấy mẹ đang đầm đìa nước mắt, Tê ô –đo tự hứa với mình là từ nay em sẽ vâng lời mẹ và thận trọng hơn trong mọi việc.

Câu hỏi trao đổi với trẻ.

1, Bé tê – ô – đo muốn vượt qua con suối nước chảy xiết để sang bờ suối bên kia, vì sao?

2,Khi bé bước hụt và rỡi xuống nước, ai là người cứu bé lên?

3, Khi thấy mẹ khóc, bé Tê – ô – đo đã sui nghĩ như thế nào.