Chuyện kể cho bé
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

– xuất bản năm 1957 của Nguyễn Đổng Chi

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa

– xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân

Truyện ngắn Nam Cao
Truyện Trạng Quỳnh
Hồng lâu mộng

Hồng lâu mộng

– của Tào Tuyết Cần

Tây du ký

Tây du ký

– xuất bản năm 1590 của Ngô Thừa Ân

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
Kim Bình Mai
Giông tố

Giông tố

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Tắt đèn

Tắt đèn

– xuất bản năm 1939 của Ngô Tất Tố

Việt Nam sử lược

Việt Nam sử lược

– xuất bản năm 1919 của Trần Trọng Kim

Thủy hử

Thủy hử

– của Thi Nại Am

Đoạn tuyệt

Đoạn tuyệt

– xuất bản năm 1934 của Nhất Linh