Chuyện kể cho bé
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

– xuất bản năm 1957 của Nguyễn Đổng Chi

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa

– xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân

Truyện ngắn Thạch Lam
Tam quốc diễn nghĩa

Tam quốc diễn nghĩa

– của La Quán Trung

Số đỏ

Số đỏ

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Hồng lâu mộng

Hồng lâu mộng

– của Tào Tuyết Cần

Tây du ký

Tây du ký

– xuất bản năm 1590 của Ngô Thừa Ân

Đoạn tuyệt

Đoạn tuyệt

– xuất bản năm 1934 của Nhất Linh

Sống mòn

Sống mòn

– xuất bản năm 1956 của Nam Cao