Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

– xuất bản năm 1957 của Nguyễn Đổng Chi

Chuyện kể cho bé
Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa

– xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân

Truyện Trạng Quỳnh
Truyện ngắn Thạch Lam
Hồng lâu mộng

Hồng lâu mộng

– của Tào Tuyết Cần

Tây du ký

Tây du ký

– xuất bản năm 1590 của Ngô Thừa Ân

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
Kim Bình Mai
Thủy hử

Thủy hử

– của Thi Nại Am

Giông tố

Giông tố

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Việt Nam sử lược

Việt Nam sử lược

– xuất bản năm 1919 của Trần Trọng Kim

Lều Chõng

Lều Chõng

– xuất bản năm 1952 của Ngô Tất Tố

Cơm thầy cơm cô

Cơm thầy cơm cô

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng