Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

– xuất bản năm 1957 của Nguyễn Đổng Chi

Phong thần diễn nghĩa

Phong thần diễn nghĩa

– của Hứa Trọng Lâm

Truyện Trạng Quỳnh
Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa

– xuất bản năm 1926 của Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân

Tam quốc diễn nghĩa

Tam quốc diễn nghĩa

– của La Quán Trung

Số đỏ

Số đỏ

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Hồng lâu mộng

Hồng lâu mộng

– của Tào Tuyết Cần

Tây du ký

Tây du ký

– xuất bản năm 1590 của Ngô Thừa Ân

Giông tố

Giông tố

– xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Đoạn tuyệt

Đoạn tuyệt

– xuất bản năm 1934 của Nhất Linh

Kim Bình Mai
Sống mòn

Sống mòn

– xuất bản năm 1956 của Nam Cao